Udvælge fugle

Generelle søge regler:

  • Når man udfylder søge felter, søger man fra starten af feltet.
  • man sætter * foran hvis man søger et eller andet sted i feltet. Man kan bruge * flere gange i søgningen..
  • Man trykker på feltet navn for at lave “Ikke” søgning.

De forskellige søge muligheder kan kombineres, også med udvælgelse via menupunkter.

Eksempler:

Vis kun nuværende fugle fra et bestemt år:
Skriv 10 i feltet Ring.

Vis nuværende fugle der ikke er fra 10:
Skriv 10 i feltet ring of tryk på teksten “Ring” så bliver det rettet til “Ikke ring”.

Vis nuværende fugle med LDF ring:
Skriv *LDF i feltet Ring, * betyder at der står et eller andet før DF.

Vis alle fugle registeret i ARVEPLAN
I menuen øverst, under “Udvælgelse” vælges “Alle”.

Vælg alle fugle der er i bur 02
Skriv 02 i feltet Bur.

Vælg alle fugle der har en farve der starter med Blå
Skriv Blå i feltet Farve.

Vælg alle fugle hvor Blå indgår i Farven
Skriv *Blå i feltet farve, så vises alle fugle hvor Blå indgår i navnet, eks. “ef. Viol Blå” og “Grøn / blå”.

Vis alle fugle der ikke har ordet Blå i Farven
Skriv *Blå i feltet farve og tryk på feltet “Farve” så der kommer til at stå “Ikke farve”.

Søg efter fugle hvor både Viol og Blå indgår
Skriv *Viol*Blå