Udvælge fugle

Generelle søge regler:

 • Når man udfylder søge felter, søger man fra starten af feltet.
 • man sætter * foran hvis man søger et eller andet sted i feltet. Man kan bruge * flere gange i søgningen..
 • Man trykker på feltet navn for at lave “Ikke” søgning.

De forskellige søge muligheder kan kombineres men også med udvælgelse via menupunkter.

Eksempler:

Her nogle eksempler på hvordan du bruger forskellige søge kriterier i ARVEPLAN

 • Vis nuværende fugle der ikke er fra 10:
  Skriv 10 i feltet ring of tryk på teksten “Ring” så bliver det rettet til “Ikke ring”.
 • Vis nuværende fugle med LDF ring:
  Skriv *plus det du søger på i feltet Ring, * betyder at der står et eller andet før det skrevne.
 • Vis alle fugle registeret i ARVEPLAN
  I menuen øverst, under “Udvælgelse” vælges “Alle”.
 • Vælg alle fugle der er i bur 02
  Skriv 02 i feltet Bur.
 • Vælg alle fugle der har en farve der starter med Blå
  Skriv Blå i feltet Farve.
 • Vælg alle fugle hvor Blå indgår i Farven
  Skriv *Blå i feltet farve, så vises alle fugle hvor Blå indgår i navnet, eks. “ef. Viol Blå” og “Grøn / blå”.
 • Vis alle fugle der ikke har ordet Blå i Farven
  Skriv *Blå i feltet farve og tryk på feltet “Farve” så der kommer til at stå “Ikke farve”.
 • Søg efter fugle hvor både Viol og Blå indgår
  Skriv *Viol*Blå