Filer

Systemopsætning: Den generelle opsætning  er beskrevet i eget punkt i brugervejledningen.   Klik her.

Ret navn og kode: Rettelse af navn på billeder og udskrifter kræver, at man får udleveret ny kode.

Genetisk lommeregner: Genetisk lommeregner er en ekstra funktion i ARVEPLAN. Ved at markere den enkelte fugl arveligheder egenskaber, vises muligt afkom ved parsammensætning.

Ret felter:

Her er det muligt at rette følgende felter, ved at markere flere felter, kan de rettes på engang.

– Ret feltet “Ring”
– Ret feltet “Opholder sig i bur”         (her rettes alle markeder fugle)
– Ret feltet “Status”                                    ( -ll- )  
– Ret feltet “Udstillings type”                    ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 1”         ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 2”         ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 3”         ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 4”         ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 5”          ( -ll- ) 
– Tilføj ekstern bemærkning, bruges eksempel hvis man vil skrive samme bemærkning på mange fugle – eksempel “Udstillet på BVA 2014”
– Tilføj intern bemærkning,               ( -ll- )

Kopiere til klippebord:
Funktion til kopiering af alt der vises i rullebilledet over i eks. tekstbehandling. Indsættes i tekstbehandling ved “Indsæt funktion”. Klippebordet er en generel funktion i Windows der bruges til kopiering mellem forskellige systemer.

Backup af data:
Der tages backup af ARVEPLAN databasen. Placeringen af backuppen, vælges under systemopsætning.

Indlæs backup:
Her indlæses backup af ARVEPLAN databasen.

Eksporter stamkort
Her tages en backup af stamkortet, som placeres i mappen ARVEPLAN på skrivebordet. stamkortet kan så videresendes, som en vedhæftet fil, i en e mail

Importeret stamkort
Filen som modtages pr E mail gemmes i Mappen ARVEPLAN på skrivebordet og derefter klikkes på importer stamkort.

Arter 
Her vælges hvilken fugle art, der skal vises. Enten en enkelt art eller alle.
Vises kun hvis man har flere arter