Opsætning ARVEPLAN

Systemet kan bruges på mange forskellige måder. Under dette punkt kan du redigere din opsætningen. Dine valg her, kan ændre udseende at øvrige billeder i programmet.

Fuglens ring nummer
  • Her kan man skrive hvad ens ringe nummer skal starte med, skal altid være (år-opdrætter nummer- løbenummer) eks 20-CML-0  . Ved oprettelse af unger, skal man så blot indtaste de sidste ciffer (løbenummer) i feltet.
    Har man en indkøbt fugl overskrives teksten bare.

Årstal burkort skal starte med:
Ved oprettelse af bur kortnummer. skrives årstallet, således at man kun skal indtaste bur nummer, (løbenr sætter systemet selv).

LOGO på stamkort:
Der er mulighed for at få speciel. logo på burkort, man kan vælge mellem følgende muligheder:

  •  Ingen
  • Eget, dette kræver man har et BMP eller JPG billede liggende under navnet eget logo (med små bogstaver) i “billede folderen”.
  • Se mappe ARVEPLAN på skrivebordet og undermappe Billeder. 
  • DAK (Dansk Agapornis Klub)
  • DUK (Dansk Undulat Klub) 
  • BVA (Belgische Vereniging Agaporniden) 
  • NOK (Norsk Undulat Klub)

Ved par sammensætning:
Bliver han/hun flyttet til burnr. (pos. 3-4. i burkortnr.)
En funktion til at ændre hvilket burnr. forældre opholder sig i ved par sammensætningen.

Mulighed for brug af hanner/hunner i flere par samtidig:
Normalt er der i programmet en kontrol at en fugl kun kan være med i et par en gang af gangen. Hvis man eks. bruger en han til flere hunner giver denne kontrol problemer. Derfor denne mulighed der fjerner kontrollen.

DAK udstillings modul:
Mulighed for at registerer DAK udstillings resultater på fuglen. Samt mulighed for at kunne Impotere alle ens resultater fra DM.

Placering af Backup:
Her kan du vælge hvor du vil have din backup til at ligge.

Tryk på knappen “Ret” for at vælge hvor backup’en skal placeres.
Sørg for at den ligger på USB nøgle eller lignende, så backup’en ikke forsvinder hvis din PC går i stykkker eller bliver stjålen.

Sprog:
Her vælger du dit sprog.

Egne valgfrie felter

Her kan du selv definerer dine egne felter.
Eksempel: Linier, Fjer, Udstilling Kønstest og eventuelt navn