Opret fugl.

Oprettelse af en fugl kan ske på 3 forskellige måder.

 • Under Opret fugl
 • Under Par (Opret unge)
 • Under Stamtræ hvor man kan register forældre. se her

Vi foreslår at du oprettet alle dine nuværende fugle under opret fugl. Herefter kan du under Stamtræ registrere forældre, og på den måde få oplysninger påført fugle til brug ved eks. stamtræ m.m.Tryk på knappen Opret fugl og oprettelses billedet vises

Følgende felter skal udfyldes:

Ring:
19-CML-001 (max 20 pos.) år–medlemsregistrering–løbe nr: Der er vigtigt at de 2 første positioner i Ring er årstal, da det giver bedre overblik over dine fugle.

Farve:
Programmet husker de farver der er indlæst eks. Lysegrøn, når der næste gang skrives l kommer de farver der starter med L.
Split fugle: her kan farven eks. skrives som Grøn / blå, ( / ved spilt) og ( // mulig split).

Art:
Hvis der er oprettet flere arter i systemet, skal du angive arten.

Oprettet som: 
Her markere du hvordan fuglen er kommet ind i programmet.

 • Eget opdræt (foreslås ved oprettelsen),
 • Indkøbt
 • Forældre til indkøbt fugl.

Fuglens status:
Her markeres hvilken status fuglen har i øjeblikket:

 • Ungfugl (foreslås ved oprettelsen)
 • Avlsfugl
 • Til salg
 • Solgt
 • Død

Følgende felter kan udfyldes:

Født:
Skrives som  dag, måned, år eks. 01012014 eller 010114 systemet retter så datoen til 01-01-2014
Hjælpe funktion som gælder i alle dato felter i hele systemet
d = dags dato
01 =første dag i denne måned, dette år
0105 = første dag i Maj måned, dette år
-5 = dags dato – 5 dage

Opdrættet i bur: 
Dette felt udfylder systemet selv, ved registrering af stamtavler og unger.

Køn:

Køn procent: 
En måde at indikere hvor sikker man er på, om det er en han eller hun.

Brugerdefineret tekst:
Der er op til 9 felter du selv bestemmer navnene på. Opsætningen af disse felter sker i systemopsætningen, som udgangspunkt har du 1 felt der hedder “Kode”.
Disse felter er beregnet til alternativ gruppering, eksempel: “Linje”, “Gener”, “Fjer”, “potientale”, “Skal med på udstilling”, “Tamfugl”, “udstillingskode” o.s.v.
Det er dig selv der bestemmer hvad de skal bruges til

Opholder sig i bur: 
Hvilket bur fuglen befinder sig i nu.

Opdrætter / Købsdato
Disse felter vises hvis fuglen er markeret som “Indkøbt”.
Udfyld med navn og adresse og hvad man senere vil kunne søge på.

Solgt til / Salgsdato
Disse felter vises hvis fuglen er markeret som “Solgt”.
Udfyld med Navn og adresse og hvad man senere vil kunne søge på.

Bemærk at det er lovpligtigt i Danmark, at registrere hvem du køber og sælger fugle til. Det kan let håndteres på denne måde.

Ekstern bemærkning:
Medtages på stamkortet. Kan også ses som tekst 1. Indtast kun her, hvad man ønsker skal med på stamkortet

Intern bemærkning:
Kan bruges til interne bemærkninger, disse komme ikke med på stamkort.

Tekster på fuglen:
Disse felter er beregnet til ekstra beskrivelse af fuglen.
Ved udskrift af stamkort i A4 af fuglen, vil de 7 tekster blive udskrevet under stamkort (hvis de er udfyldt).
Navnene på disse felter, kan du rette. Under filer – arter. klik på arten.
Tekst 1 (øverst) er Ekstern bemærkning. Udskrives på stamkortet, hvis fuglen optræder som forældre, Bedsteforældre eller Oldeforældre.