Fugleoversigt

Ved opstart, vises en liste over alle nuværende fugle

I menu punkter øverst kan udvælges, hvad man vil se. Eks. vis solgte fugle, vis kun hanner o.s.v.

Ved indtastning i felterne øverst (ring, bur o.s.v.), udvælgelse i de viste fugle, eks fugle fra et bestemt år, en bestemt farve o.s.v. – Det er mange muligheder for søgning, se yderligere beskrivelse af dette her.

ARVEPLAN kan se meget forskellige ud afhængig af hvad der er valgt i “Filer” og “Systemopsætning”. I dette eksempel er der under systemopsætning valgt 3 brugerdefinere felter, som i dette tilfælde er valgt som: “Kønstest”, “Udstilling” og “Avl 2015”.

Når du arbejder med fugle oversigten, kan du selv bestemme, hvilke felter, der skal vises. F. eks. nogle af de brugerdefinerede felter eller “Salgsprisen” o.s.v. Læs mere om dette under menu punktet Vis.
Hvis du skal vælge flere fugle på samme tid, til f.eks. udskrift af stamkort, skal disse markeres enten ved at holde Ctrl nede, ved at trække musen hen over flere eller Ctrl-A for at vælge alle.

Gennemgang af alle menu punkter:

Filer læs mere her.

Arter læs mere her.

Køn, læs mere her.

Udvælgelse, læs mere her.

Sortering, læs mere her.

Udskriv, læs mere her.

Filer 
Her ligger følgende funktioner:

Systemopsætning: Den generelle opsætning  er beskrevet i eget punkt i brugervejledningen. Læs  her.

Ret navn og kode: Rettelse af navn på billeder og udskrifter kræver, at man får udleveret ny kode.

Genetisk lommeregner: Genetisk lommeregner er en ekstra funktion i ARVEPLAN. Ved at markere den enkelte fugl arveligheder egenskaber, vises muligt afkom ved parsammensætning.

Ret felter:

Her er det muligt at rette følgende felter, ved at markere flere felter, kan de rettes på engang.

– Ret feltet “Ring”
– Ret feltet “Opholder sig i bur”         (her rettes alle markede fugle)
– Ret feltet “Status”                            ( -ll- )  
– Ret feltet “Udstillings type”              ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 1”   ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 2”   ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 3”   ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 4”   ( -ll- ) 
– Ret feltet “Bruger defineret felt 5”   ( -ll- ) 
– Tilføj ekstern bemærkning, bruges eksempel hvis man vil skrive samme bemærkning på mange fugle – eksempel “Udstillet på BVA 2014”
– Tilføj intern bemærkning,               ( -ll- )

Kopiere til klippebord:
Funktion til kopiering af alt der vises i rullebilledet over i eks. tekstbehandling. Indsættes i tekstbehandling ved “Indsæt funktion”. Klippebordet er en generel funktion i Windows der bruges til kopiering mellem forskellige systemer.

Backup af data:
Der tages backup af ARVEPLAN databasen. Placeringen af backuppen, vælges under systemopsætning.

Indlæs backup:
Her indlæses backup af ARVEPLAN databasen.

Arter 
Her vælges hvilken fugle art, der skal vises. Enten en enkelt art eller alle.
Vises kun hvis man har flere arter

Køn
Her udvælge via fuglens køn hvad du vil se på skærm og rapporter

  • Han (1.0)
  • Hun (0.1)
  • Ukendt
  • 100 % kønsbestemt.
  • Ikke 100 % kønsbestemt

Udvælgelse
Her vælges, hvad du vil se på skærm og rapporter. Primært vises nuværende fugle.

Sortering
Her vælges, hvad du vil se på skærm og rapporter. Dette er lavet for lettere at få overblik over sine fugle, f.eks. sortering efter “opholder sig i bur”.
Bemærk at “Opdel han/hun” skal bruges ved par sammensætning og det er muligt at få vist afkom ved at trykke på knappen “Muligt afkom” i nederste bjælke, hvis man har læst oplysningerne ind omkring den enkelte fugl.

Vis
Her vælges hvilke felter du vil se i fugle oversigten,  
Under “Flere felter” kan du vælge felterne enkeltvis. Hvis du vil have ARVEPLAN til at huske denne opsætning, skal den gemmen under “Gem opsætning”. Man kan komme tilbage til den oprindelige opsætning via punktet “Brug std. opsætning”.
Under “Vis ekstra oplysninger om fuglen” kan man få vist forældre, interne bemærkninger, opdrætter, eksterne bemærkninger og genetisk navn.

Udskriv
Alle udskrifter vises på skærmen først, så kan man checke om det er OK, inden man printer.  Husk: De linjer, der skal udskrives, skal markeres.

  • Fugle Liste.
  • Udskriv stamkort.
  • Udskriv alle udvalgte stamkort.

Hjælp

 

Knapper nederst

Ret fugl
Bruges til at rette oplysninger om fugl. Man kan også dobbelt klikke på ringnummer/linjen.
Opret fugl
Læs mere her. 
Billeder
Mulighed for at lægge et billede ind pr. fugl.
Læs mere her.
Tekster
Mulighed for at indlægge op til 7 tekster ind pr. fugl. Disse udskrives nederst  på stamkortet (A4) – tekst nr. 1 som er en generel tekst om fuglen, kan også oprettes/rettes direkte på fuglen “Ekstern tekst”. Ekstern tekest kan udskrives alle steder hvor denne fugl indgår i andre stamkort.
Overskrifterne til disse 7 tekster kan rettes under arter.
Læs mere her.
Gener
Her markeres hvilket gener/mutationer fuglen består af, dette bruges til senere at kunne se hvad der komme ud af de enkelte parringer.

Muligt afkom
Se muligt afkom ved at markere en 1.0 og 0.1 Denne funktion er mulig, når man laver “Opdel han/hun” under sortering eller “Opret par”.

Par
Ved at klikke her kan man se sine oprettede par og rette, både dem der er i par og gamle par, med antal æg, befrugtede æg, unger og unger på pind. Ved fjernelse af (V) i opdræt flyttes par over i historik. Læs mere her.
Opret Par
Læs mere her.
Stamtræ
Viser på skærmen stamtavle i 2 generationer. Herunder er det også muligt at oprette forældre på fuglen.
Læs mere her.
Avls status
Viser status på fuglen. Der vises følgende:
Alle par fuglen har været med i.
Søskende
Halvsøskende
Afkom op til 4 generationer
Læs mere her

Ved at klikke på et af afkommet, kan man gå videre med “Stamtavle” eller vis “Avls status”. o.s.v.

Vis fam. rel.
Viser om der er tætte familierelationer.
Udskriv
Her udskriver du den liste, som du ser på skærmen,
Læs mere her
Ryd
Ved at klikke på Ryd går programmet tilbage til start billedet. (Fuglelisten)
Afslut
Afslutter ARVEPLAN